Så här vet du hur du har blivit drabbad av...

...BIEBER-FEVER!

Symptom:
1. Nästan varje tanke handlar om Justin.
2. Stort behov av att hänga hans planscher över allt!
3. Nynnar på hans låtar hela dagarna.
4. Risk för hysterisk gråt och att tappa fattningen om du skulle träffa honom.

Behandling: Förälskelsen är permanent.

Än är febern obotlig och tjejer i 8-16 år är i riskzonen att insjukna.

Har du blivit drabbad?
Det har jag!